top of page

UMUMIY QOIDALAR VA SHARTLAR

 

Mazkur Umumiy qoidalar va shartlar Moliyaviy ijara shartlarida Yakuniy xaridorga Tovarlarni topshirishda yuzaga keladigan TBC FIN SERVICE ning Yakuniy xaridorlar bilan o‘zaro munosabatlarining asosiy nizom, qoida va prinsiplarini o‘rnatadi.

 

Mazkur Umumiy qoida va shartlarni vaqti-vaqti bilan qayta ko‘rib chiqish va/yoki o‘zgartirish huquqini o‘zida saqlab qoladi, bu to‘g‘risida TBC FIN SERVICE Yakuniy xaridorni har qanday imkoniyatli usul – elektron pochta, SMS, TBC FIN SERVICE saytida tegishli axborotni joylashtirish yo‘li bilan va h.k. xabardor qiladi. Tovardan Yakuniy xaridorning foydalanganligi fakti, aynan esa tuzilgan Individual shartlarga muvofiq kelgui To‘lovlarning kiritilishi, Yakuniy xaridorning kiritlgan o‘zgarishlarga roziligini bildiradi. Umumiy qoidalar va shartlarning joriy yangilangan tahriri bilan vendoo.uz saytida tanishish mumkin.

1. UMUMIY QOIDALAR VA SHARTLAR PREDMETI

1.1. Yakuniy sotib oluvchi ning ko'rsatmasi bo'yicha TBC FIN SERVICE sotuvchidan Tovarni keyinchalik Yakuniy sotib oluvchi ga o'tkazish uchun Individual Shartlarga muvofiq, Tovarga egalik huquqini keyinchalik o'tkazish bilan, Individual Shartlarda (keyingi o'rinlarda «To'lov jadvali» deb yuritiladi) ko'rsatilgan to'lov jadvaliga muvofiq barcha To'lovlar summasini to'liq to'lash sharti bilan sotib olish majburiyatini oladi.

 

1.2. Sotuvchidan Tovarni sotib olish TBC FIN SERVICE tomonidan TBC FIN SERVICE va Sotuvchi o'rtasida tuzilgan alohida shartnoma asosida, Buyurtmanomada ko'rsatilgan Tovarning dastlabki ma'lumotlariga muvofiq amalga oshiriladi.

2. TOVARNI TOPSHIRISH VA UNING KAFOLAT XIZMATI

2.1. Individual shartlarni imzolash orqali Yakuniy sotib oluvchi  unga Tovar to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish, Tovarni topshirish va / yoki yetkazib berish, Tovarga nisbatan har qanday da'volarni qabul qilish, shuningdek Tovarni kafolat xizmati sotuvchi tomonidan TBC FIN SERVICE topshirig'iga binoan amalga oshiriladi.

2.2. Tovarni Yakuniy sotib oluvchi  tomonidan belgilangan manzilda va muddatlarda topshirish va/yoki yetkazib berish, shuningdek tovarni ishlatish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni (kafolat hujjatlarini o'z ichiga olgan holda) Yakuniy sotib oluvchiga etkazib berish Sotuvchi tomonidan TBC FIN SERVICE topshirig'iga binoan amalga oshiriladi.

2.3. Tovarni topshirish va/yoki yetkazib berish tugallangandan so‘ng Yakuniy sotib oluvchi  Tovar topshirilganligini tasdiqlovchi hujjatni imzolaydi, bu TBC FIN SERVICE tomonidan Tovarni topshirish va/yoki yetkazib berish bo‘yicha majburiyatlarni bajarganligining dalili bo‘lib xizmat qiladi, shuningdek, sotuvchi tomonidan tovarni Yakuniy sotib oluvchi ga haqiqiy o'tkazish va/yoki yetkazib berishni tasdiqlaydi. Yakuniy sotib oluvchi  Tovarni topshirganlik haqida tasdiqlashni imzolagan kundan boshlab, Yakuniy sotib oluvchi  TBC FIN SERVICEga Tovarni qabul qilish va topshirish shartlari bo'yicha hech qanday talab yoki da'volarni taqdim etishga haqli emas.

2.4. Yakuniy sotib oluvchi tovar topshirilganligini tasdiqlaganidan so'ng, tovarni yo'qotish, nobud bo’lishi yoki o'g'irlatish bilan bog'liq barcha xavflar TBC FIN SERVICE'dan Yakuniy sotib oluvchi ga o'tadi.

2.5. Tovarning biron-bir kamchiliklari yoki nomuvofiqliklari aniqlangan taqdirda, Yakuniy sotib oluvchi TBC FIN SERVICE topshirig'iga binoan vakolatli sotuvchiga individual shartlarda ko'rsatilgan rekvizitlar bo'yicha ma'lumotlardan foydalangan holda Tovarga nisbatan har qanday da'volarni qabul qilish va uning kafolat xizmatini amalga oshirish uchun murojaat qilishi kerak.

 2.6. Yakuniy sotib oluvchining sotuvchiga Tovar uchun kelmaganligi yoki o‘z vaqtida kelmasligi, shuningdek sotuvchi tomonidan yetkazib berilgan Tovarni olishdan bosh tortishi Yakuniy sotib oluvchining individual shartlarni bajarishdan bir tomonlama bosh tortishi hisoblanib, bu esa Individual shartlarning bekor qilinishiga olib keladi.

3. TOVARDAN FOYDALANISH

3.1. Muddat davomida Yakuniy sotib oluvchi  Tovardan faqat o'zining funktsional maqsadi uchun, foydalanish qoidalariga (agar mavjud bo'lsa) muvofiq vijdonan foydalanishga, shuningdek, Tovarni funksional  va to'liq ishlab turgan holatda saqlash majburiyatini oladi.

3.2. Muddat davomida Yakuniy sotib oluvchiga quyidagilar taqiqlanadi:

3.2.1. TBC FIN SERVICE kompaniyasining oldindan yozma roziligisiz Tovarni ijaraga/subijaraga (vaqtinchalik foydalanishga) berish;

3.2.2. tovarni begonalashtirish, tekin foydalanishga berish, garovga qo‘yish, hadya qilish, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ustav fondiga (kapitaliga) boshqa shaxslarga hissa qo‘shish yoki boshqa yo‘l bilan tasarruf etish;

3.2.3. Tovarni tadbirkorlik maqsadlarida ishlatish;

3.2.4. O'zbekiston Respublikasida taqiqlangan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun, shuningdek, Tovardan foydalanish qoidalariga zid bo'lgan tartibda (agar mavjud bo'lsa) Tovardan foydalanish.

3.3. Muddat davomida Tovarning xavfsizligi Yakuniy sotib oluvchi  tomonidan ta'minlanadi.

3.4. Yakuniy sotib oluvchining aybi bilan Tovar shikastlangan taqdirda, Yakuniy sotib oluvchi  o'z mablag'lari hisobidan Tovarni tiklash va uni funksional va to'liq ishlab turgan holatda saqlash majburiyatini oladi. Bunday holda, Individual Shartlarning shartlari o'zgarishsiz qoladi va Yakuniy sotib oluvchi  To'lov jadvaliga muvofiq To'lovlarni to'lashda davom etadi. Yakuniy sotib oluvchining aybi bilan Tovarning shikastlanishi va/yoki nobud bo‘lishi uni To‘lov jadvaliga muvofiq to‘lovlarni amalga oshirish majburiyatidan ozod etmaydi.

3.5. TBC FIN SERVICE istalgan vaqtda Yakuniy sotib oluvchidan uning moliyaviy va mulkiy holati, to'lovlarni to'lash istiqbollari, Tovarning holati, shuningdek, uchinchi shaxslar bilan o'zaro Individual shartlarga oid munosabatlarga oid ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etishni talab qilish huquqiga ega. VENDO talabiga binoan Yakuniy sotib oluvchi  TBC FIN SERVICE tomonidan yozma yoki elektron so'rov olingan kundan boshlab 3 (uch) ish kuni ichida TBC FIN SERVICE so'rovda ko'rsatilgan ma'lumot va hujjatlarni taqdim etishi shart.

3.6. Yakuniy sotib oluvchi  TBC FIN SERVICEga mahsulotni ekspluatatsiya qilish va/yoki Yakuniy sotib oluvchi ning to'lovlarni o'z vaqtida to'lash qobiliyatini, shu kabi holatlar yuz bergan kundan boshlab 3 (uch) ish kuni ichida sezilarli ta'sir ko'rsatadigan yoki xavf tug'diradigan barcha holatlar haqida yozma ravishda xabar berishga majburdir.

3.7. TBC FIN SERVICE Yakuniy sotib oluvchining moliyaviy holatini tekshirish, shuningdek, Tovarning joylashuvi va holatini tekshirish va Yakuniy sotib oluvchi  tomonidan davr mobaynida Individual shartlar bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarning bajarilishini nazorat qilish huquqiga ega.

4. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. Umumiy qoidalar va shartlarga muvofiq, TBC FIN SERVICE quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

4.1.1. Yakuniy sotib oluvchining ko'rsatmasiga ko'ra, Sotuvchidan Tovar sotib olish;

4.1.2. Sotuvchi bilan tuzilgan shartnomada Yakuniy sotib oluvchiga Tovar haqida to'liq va ishonchli ma'lumot berish, Tovarga nisbatan har qanday da'volarni qabul qilish va TBC FIN SERVICE nomidan Tovarga kafolatli xizmat ko'rsatish.

4.2. Umumiy qoidalar va shartlarga muvofiq, TBC FIN SERVICE quyidagi huquqlarga ega:

4.2.1. Individual Shartlarda ko'rsatilgan huquq va majburiyatlarini Yakuniy sotib oluvchining roziligini olmasdan uchinchi shaxslarga o'tkazish, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, TBC FIN SERVICEning Tovarga egalik huquqini uchinchi shaxslarga o'tkazish;

4.2.2. Ushbu Umumiy qoidalar va shartlarning 3-bobida belgilangan tartibda Tovardan foydalanish tartibini, shuningdek Yakuniy sotib oluvchining moliyaviy holatini nazorat qilish;

4.2.3. Ushbu Umumiy qoidalar va shartlarning 3.5-moddasida ko'rsatilgan tartibda Yakuniy sotib oluvchiga ma'lumot va hujjatlar uchun so'rov yuborish;

4.2.4. Yakuniy sotib oluvchi  To'lov jadvaliga muvofiq har qanday To'lovni to'lashni 30 (o'ttiz) kalendar kundan ortiq kechiktirgan taqdirda, u Individual Shartlarni bajarishni rad etishga va To'lov jadvaliga muvofiq barcha to'langan To'lovlarni to'lashni talab qilishga;

4.2.5. TBC FIN SERVICE ning toʻlov talablariga muvofiq Toʻlov jadvalida belgilangan miqdor va muddatlarda Yakuniy sotib oluvchi ning bank kartasidan Toʻlovlarni avtomatik ravishda yechib olish;

4.2.6. To'lov jadvali bo'yicha har qanday To'lovni to'lash kechiktirilgan taqdirda Yakuniy sotib oluvchi ning mobil qurilmalarini blokirovka qilish huquqiga ega. Bloklash davrida Yakuniy sotib oluvchi ning mobil qurilmalaridan faqat favqulodda qo'ng'iroqlarni amalga mumkin. To'lov muddati o'tgan to'lov(lar)ni to'lagan taqdirdagina blokirovka olib tashlanadi.

4.3. Umumiy qoidalar va shartlarga muvofiq, Yakuniy sotib oluvchi  quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

4.3.1. Tovarni qabul qilishga, shuningdek, yaxlitligi, yaroqliligi, buyurtma qilingan miqdor, sifat va assortimentga muvofiqligini tekshirish majburiyatini oladi. Sifatsiz yoki buyurtma qilingan miqdorga, sifatga yoki assortimentga mos kelmaydigan Tovar aniqlangan taqdirda, uni darhol qaytarib berishi shart;

4.3.2. Tovardan faqat funksional maqsadlarda foydalanish qoidalariga (agar mavjud bo'lsa) muvofiq foydalanishga, shuningdek, tovarni funksional va to'liq ishlab turgan holatda saqlash majburiyatini oladi;

4.3.3. to'lovlarni Individual shartlarda ko'rsatilgan To'lov jadvaliga qat'iy muvofiq to'lash majburiyatini oladi;

4.3.4. TBC FIN SERVICE talabiga binoan ushbu Umumiy qoida va shartlarning 3.5-moddasida ko'rsatilgan tartibda TBC FIN SERVICEga ma'lumot va hujjatlarni taqdim etish majburiyatini oladi;

4.3.5. TBC FIN SERVICE veb-saytida e'lon qilingan va/yoki Yakuniy sotib oluvchining telefon raqamiga SMS xabarlar orqali Yakuniy sotib oluvchi ga yuborilgan xabarlar yoki bildirishnomalarni kuzatish majburiyatini oladi;

4.3.6. Muddat davomida TBC FIN SERVICE va/yoki Sotuvchidan olingan Tovarga tegishli barcha hujjatlar va butlovchi qismlarni, shuningdek, Tovarning qadoqlanishini saqlash majburiyatini oladi;

4.3.7. SMS tekshiruvi orqali TBC FIN SERVICE to'lov talablariga muvofiq To'lov jadvalida belgilangan miqdor va muddatlarda o'z bank kartasidan To'lovlarni yechib olishni tasdiqlash majburiyatini oladi.

4.4. Umumiy shartlar va shartlarga muvofiq Yakuniy sotib oluvchi  quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. tegishli sifatli Tovarni topshirishni talab qilishga;

4.4.2. Tovar qadog’I (idishi) but va buzilmagan bo'lib, Tovarga barcha tegishli hujjatlar va aksessuarlar biriktirilgan bo’lgan taqdirda, Tovarni olgan kundan boshlab 10 (o'n) kalendar kun ichida qabul qilingan sifatli Tovarni TBC FIN SERVICEga to'lovlar va/yoki har qanday jarimalar to'lamasdan qaytarishga haqli.

4.4.3. Tovarni olgan kundan boshlab 10 (o'n) kalendar kun ichida qabul qilingan sifatli Tovarni TBC FIN SERVICEga to'lovlar va/yoki har qanday jarimalar to'lamasdan qaytarishga haqli Tovar buzilmagan va buzilmagan bo'lib, Tovarga barcha tegishli hujjatlar va aksessuarlar biriktirilgan.;

4.4.4.  TBC FIN SERVICE bilan kelishilgan holda Individual Shartlarda ko'zda tutilgan To'lovning to'liq yoki bir qismini muddatidan oldin to'lash huquqiga ega.

5. MA'LUMOTLAR TO'PLASH

5.1. Yakuniy sotib oluvchi  tomonidan majburiyatlarning joriy va kelajakda bajarilishini nazorat qilish va prognoz qilish uchun, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq, TBC FIN SERVICE Yakuniy sotib oluvchiga tegishli har qanday ma'lumotlarni har qanday manbalardan, shu jumladan Yakuniy sotib oluvchining shaxsiy ma'lumotlaridan ham to'plash va saqlash huquqiga ega.

5.2. Yakuniy sotib oluvchi  shu bilan Yakuniy sotib oluvchining har qanday shaxsiy ma'lumotlarini, shu jumladan Yakuniy sotib oluvchining maxsus va biometrik shaxsiy ma'lumotlarini ("Shaxsiy ma'lumotlar") Individual shartlar maqsadlari uchun, ya'ni monitoring va muddat davomida qayta ishlashga, rozilik beradi. TBC FIN SERVICEning shaxsiy sharoitlarda o'z majburiyatlarining joriy va kelajakdagi bajarilishini prognoz qilish, Yakuniy sotib oluvchining moliyaviy va mulkiy holatini tekshirish, shu jumladan Yakuniy sotib oluvchining to'lov qobiliyati xavfi va firibgarlik faoliyatiga qarshi kurash, shuningdek o'zaro munosabatlar Yakuniy sotib oluvchi  uchinchi shaxslar bilan individual shartlar mavzusiga tegishli bo'lsa.

5.3. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash har qanday manbadan yig'ish, saqlash, tizimlashtirish, o'zgartirish, qo'shish, foydalanish, ta'minlash, tarqatish, uzatish (shu jumladan transchegaraviy o'tkazish), depersonalizatsiya va yo'q qilishni o'z ichiga oladi.

5.4. Yakuniy sotib oluvchi  Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash TBC FIN SERVICE yoki TBC FIN SERVICE tomonidan ruxsat berilgan boshqa tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida ham, chet elda ham, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashning avtomatlashtirilgan vositalaridan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkinligiga rozilik bildiradi.

5.5. Yakuniy sotib oluvchi  O'zbekiston Respublikasi fuqarosining asosiy shaxsiy ma'lumotlari (foto, raqam, muddat va h.k.) yoki O'zbekiston Respublikasi fuqarosining ID-kartasiga ega bo'lgan sahifasida joylashtirilgan pasporti bilan uning fotografik suratiga o'z roziligini beradi.

5.6. Individual shartlarni bajarish uchun Yakuniy sotib oluvchi  aloqa ma'lumotlarini har qanday tarzda, jumladan, telefon qo'ng'iroqlari, SMS-xabarlar, elektron va/yoki elektron pochta xabarlarini yuborish uchun foydalanishga rozilik bildiradi.

5.7. Individual shartlarni imzolash orqali Yakuniy sotib oluvchi  TBC FIN SERVICE xodimlarining ishini baholash uchun, shuningdek, nizolar yuzaga kelganda TBC FIN SERVICE bilan telefon suhbatlarini yozib olishga rozi bo'ladi.

5.8. Yakuniy sotib oluvchi  savdogar(lar)dan ushbu (ularning) savdogar(lar)idan xaridlar tarixi va/yoki Yakuniy sotib oluvchi ning xaridlari tafsilotlari haqida ma’lumot olishga TBC FIN SERVICEga rozilik beradi.

5.9. Yakuniy sotib oluvchi  TBC FIN SERVICEga TBC FIN SERVICEning to‘lov talablariga muvofiq To‘lov jadvalida belgilangan miqdor va muddatlarda Yakuniy sotib oluvchining bank kartasidan To‘lovlarni avtomatik tarzda yechib olishga roziligini beradi.

6. INDIVIDUAL SHARTLAR MUDDATI VA ULARNI TUGATISH TARTIBI

6.1. Shaxsiy shartlar TBC FIN SERVICEning Tovarni Yakuniy sotib oluvchiga topshirish majburiyatini bajargan paytdan boshlab kuchga kiradi va Tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajargunga qadar amal qiladi.

6.2. Individual shartlar har ikki Tomonning o'zaro kelishuvi bilan muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.

6.3. TBC FIN SERVICE quyidagi hollarda To'lov jadvaliga muvofiq barcha to'lanadigan to'lovlarni to'lash talabi bilan Individual shartlarni bajarishni rad etishga haqli. Bunday bajarishdan bosh tortgan taqdirda, TBC FIN SERVICE Yakuniy sotib oluvchi ga yozma yoki elektron xabar yuborgan paytdan e'tiboran Individual Shartlar bekor qilingan hisoblanadi.

6.3.1. agar Yakuniy sotib oluvchi  Tovardan Individual shartlarni yoki Tovarning funktsional maqsadini sezilarli darajada buzgan holda foydalansa;

6.3.2. agar Yakuniy sotib oluvchi  30 (o'ttiz) kalendar kundan ortiq to'lovlarni amalga oshirish muddatini buzsa;

6.3.3. Yakuniy sotib oluvchining to'lovga qodir emasligi yoki bunday tahdidning paydo bo'lishi;

6.3.4. Yakuniy sotib oluvchining doimiy yashash joyiga O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga chiqib ketishi yoki bunday holatlar belgisi paydo bo‘lishi;

6.3.5. agar Yakuniy sotib oluvchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa yoki Yakuniy sotib oluvchining mulki qarzni qoplash uchun hibsga olingan bo'lsa (bu Tovarga tegishli yoki yo'qligidan qat'i nazar) yoki Yakuniy sotib oluvchi ga nisbatan sud qarori mavjud bo'lsa, shu jumladan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan bo’lsa;

6.3.6. Yakuniy sotib oluvchi  Individual shartlarni yanada bajarish imkoniyatini istisno qiladigan jinoyat sodir etganligi uchun jazolangan taqdirda;

6.3.7 Yakuniy sotib oluvchining bedarak yo'qolgan deb tan olinishi.

6.4. Yakuniy sotib oluvchi ushbu Umumiy qoidalar va shartlarning 6.3-bandiga muvofiq talab qilinadigan To'lov jadvaliga muvofiq barcha to'langan to'lovlarni to'lashdan va ushbu Umumiy shartlar va shartlarning 7.2-bandiga muvofiq penya to'lovini to'lashdan bosh tortgan taqdirda, TBC FIN SERVICE tegishli sud organiga ushbu Umumiy qoidalar va shartlarning 8.1-bandga rioya qilmasdan da'vo arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega. Bunday holda, To'lov jadvaliga muvofiq barcha to'lovlarni to'lash bilan bog'liq xarajatlar Yakuniy sotib oluvchi  tomonidan to'liq qoplanadi.

6.5. Yuqoridagi 6.2 va 6.3-bandlarga muvofiq Individual Shartlar muddatidan oldin bekor qilingan taqdirda, Tomonlar Yakuniy sotib oluvchi  tomonidan haqiqatda amalga oshirilgan To'lovlarni solishtirishlari kerak va Yakuniy sotib oluvchi  5 (besh) ish kunlari muddat ichida solishtirish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab To'lov jadvaliga muvofiq barcha to'lovlarni to'lash majburiyatini oladi.

7. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

7.1. Tomonlar Individual shartlar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganliklari yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun ushbu bobga muvofiq javobgar bo'ladilar.

7.2. Tovar va/yoki Tovar va uning qadoqlanishi bilan bogʻliq hujjatlarning xavfsizligini taʼminlash shartlarini taʼminlamaganlik, shuningdek uning individual shartlar boʻyicha oʻz zimmasiga olgan har qanday majburiyatlarini buzganlik uchun Yakuniy sotib oluvchi  tovar qiymatining 10% (o'n) foizi miqdorida jarima toʻlaydi.

7.3. O'zingiz, moliyaviy va mulkiy ahvolingiz to'g'risida noto'g'ri, to'liq bo'lmagan va/yoki noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etganligi uchun Yakuniy sotib oluvchi  To'lov jadvalida ko'zda tutilgan barcha To'lovlar umumiy summasining 30 foizi (o'ttiz foizi) miqdorida jarima to'laydi.

7.4. TBC FIN SERVICEning individual shartlar bo'yicha majburiyatlarini buzganligi uchun TBC FIN SERVICE Yakuniy sotib oluvchiga To'lov jadvalida nazarda tutilgan barcha To'lovlar umumiy summasining 10% (o'n) foizi miqdorida jarima to'laydi.

7.5. Penya va (yoki) jarima to'lash tomonlarni individual shartlar bo'yicha o'z zimmalariga olgan majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Individual shartlardan yoki ular bilan bog'liq holda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar va kelishmovchiliklarni Tomonlar nizo yuzaga kelganligi to'g'risida tomonlardan biri xabardor qilingan kundan boshlab 30 ish kuni ichida o'zaro muzokaralar yo'li bilan hal qilishga intiladi.

8.2. Nizoni tinch yo‘l bilan hal etishning iloji bo‘lmagan taqdirda, ushbu nizo TBC FIN SERVICE davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan joy bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik ishlari bo‘yicha tegishli sudida yakuniy hal etilishi kerak.

9. FORS-MAJOR

9.1. Tomonlar individual shartlar bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadilar, agar bu qobiliyatsizlik O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, Tomonlarning irodasi va harakatlaridan qat'i nazar, ular individual shartlar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara olmaydigan yengib bo’lmaydigan kuchlar holatlari (fors-major holatlari), ya'ni tabiiy hodisalar natijasida yuzaga kelgan favqulodda, oldini olish mumkin bo'lmagan va kutilmagan holatlar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa ( zilzilalar, ko'chkilar, bo'ronlar, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar (urush holati, blokada, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar), shuningdek, fors-major deb e'tirof etilgan boshqa holatlar.

9.2. Fors-major holatlari (fors-major) yuzaga kelgan taqdirda, Individual Shartlarda belgilangan majburiyatlarni bajarish muddatlari fors-major holatlari (fors-major) amal qiladigan davrga qoldiriladi.

9.3. Favqulodda vaziyatlar oqibatida yuzaga keladigan shaxsiy shart-sharoitlar bo'yicha majburiyatlarni bajarishning imkoni bo'lmagan tomon, yuqorida ko'rsatilgan holatlarning kelib chiqishi va tugatilishi to'g'risidagi boshqa tomonni yozma ravishda 3 (uch) ish kunidan kechiktirmasdan, ular kelib chiqqan va tugatilgan paytdan e'tiboran xabardor qilishi shart.

10. BOSHQA QOIDALAR

10.1. Umumiy qoidalar va shartlar va alohida shartlar bilan bevosita tartibga solinmagan barcha masalalar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq tartibga solinadi.

10.2. Yakuniy sotib oluvchi  Individual shartlar bo'yicha huquq va majburiyatlarni faqat TBC FIN SERVICE ning oldindan roziligi bilan berishi mumkin. TBC FIN SERVICE Yakuniy sotib oluvchining oldindan roziligini olish shartisiz Individual shartlar bo'yicha huquq va majburiyatlarni topshirishga haqli.

10.3. Individual shartlarning har qanday qoidasi amaldagi qonunchilikka muvofiq haqiqiy emas, noqonuniy yoki bajarib bo‘lmaydigan deb topilgan taqdirda, Individual shartlarning boshqa barcha qoidalari to‘liq kuchda qoladi. Shundan so'ng tomonlar haqiqiy bo'lmagan, noqonuniy yoki ijro etilishi mumkin bo'lmagan qoidani o'zaro maqbul bo'lgan haqqoniy, qonuniy va ijro etilishi mumkin bo'lgan qoida bilan, iloji boricha, haqiqiy bo'lmagan, noqonuniy yoki ijro etilishi mumkin bo'lmagan qoidalarning ruhi va niyatiga mos keladigan qoidalar bilan almashtirishlari shart.

10.4. Pasport rekvizitlari, pochta manzili (ro‘yxatdan o‘tish manzili), yashash manzili, telefon raqami va boshqa ma’lumotlar o‘zgargan taqdirda Yakuniy sotib oluvchi  bu haqda TBC FIN SERVICE’ni 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay xabardor qilishga majburdir.

bottom of page